Main Content
OctrooibewijsEen octrooi wordt ook wel patent genoemd. Een octrooi is een exclusief recht van eigendom voor een bepaalde uitvinding. Met dit recht heeft u de mogelijkheid om een utvinding in de markt te zetten. U heeft hierbij het beheersrecht, productie en verkooprecht.

De octrooi beschermt dus een uitvinding door en voor de uitvinder. Andere personen of bedrijven mogen uw product of dienst dus niet verhandelen of op wat voor manier dan ook gebruiken zonder toestemming van u. Bekijk in de databasebanken of register octrooien of er al een patent is op uw uitvinding en voor welk land deze geldig is.

Octrooi Licentie

U kunt bij uw octrooi ook licenties uitgeven. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast als andere met uw uitvinding aan de slag gaan. U kunt hier toestemming voor geven indien u bijvoorbeeld geen tijd heeft om dit verder te ontwikkelingen. De afspraak kan dan zijn dat u een gedeelte krijgt van de winst in ruil voor de octrooi licentie.
Octrooicentrum

Als het over een NL Octrooicentrum gaat, dan gaat het over een divisie van een Agentschap NL van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het NL Octrooicentrum is de octrooiverdeler voor Nederland. Zij geeft ook voorlichting over het octrooisysteem en zij behartigt de belangen van Nederland in de Europese en mondiale organisaties. Het NL Octrooicentrum is in 1893 gestart onder een andere naam, namelijk ‘het Bureau voor den industriëlen eigendom’. Zij zijn begonnen als uitvoerder van de Merkenwet in Nederland. Door de Rijksoctrooiwet in 1910 is de Octrooiraad in het leven groepen. In 1912 is deze wet in werking getreden. Op dat moment bestond de Octrooiraad uit een aantal leden, dit waren vooral hoogleraren en mensen die zich bezighielden met wetenschappen. Vanaf 1 september 2004 werd de wet van 1910 ingetrokken, dit betekende ook dat de Octrooiraad werd opgeheven. In plaats daarvan kwam ‘het Bureau voor den Industriëlen Eigendom’. Een aantal maanden later, in maart 2005, is de naam gewijzigd in Octrooicentrum Nederland.

Meer over NL Octrooicentrum, octrooien en patenten

Vanaf 1 januari 2010 vormen de uitvoeringsdiensten Octrooicentrum Nederland, EVD en Senter Novem samen één uitvoeringsagentschap van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Dit gaat verder onder de naam Agentschap NL. Zij bieden de klanten een aanspreekpunt voor duurzaamheid, maar ook voor innovatie en internationaal ondernemen. De overheid, ondernemers en kennisinstellingen kunnen hier terecht voor informatie, netwerken, financiering en uitvoering van wet- en regelgeving, Divisie NL Octrooicentrum is het aanspreekpunt bij verlening van en voorlichting over octrooien.

De octrooiwet uit 1910

Tussen de jaren 1912 en 1995 heeft de Octrooiraad alle octrooi aanvragen getoetst aan de eisen die de Rijksoctrooiwet 1910 heeft vastgesteld. Men kwam niet zomaar voor octrooibescherming in aanmerking. De uitvinding moest aan drie eisen voldoen. Er was een eis van nieuwheid, de uitvinding mocht dus nergens anders ter wereld bekend zijn. Dan was er de eis van inventiviteit. Men kon geen octrooi krijgen voor een idee wat logisch voort is gevloeid uit de stand van de techniek. Als laatste is er de eis van de industriële toepasbaarheid. Als er op een uitvinding octrooi aan wordt gevraagd, dan moet het ook gebouwd kunnen worden, toegepast kunnen worden en het moet werken.

Kosten octrooi aanvragen
Innovatie, de praktijk en octrooien

De ontwikkeling van een succesvol product is een lange en, soms, moeizame weg. Gedurende deze weg spelen octrooien een heel belangrijke rol. Zij spelen een rol bij de verdere ontwikkeling v van je product en beschermen je uitvinding! Daarnaast kunnen ze ook nog een heel belangrijk e bron van informatie zijn.

Is je product nog niet voorbij de fase van een idee? Dan bieden octrooidatabanken belangrijke informatie over hoe nieuw jouw idee is. In de octrooidatabanken staan meer dan 70 miljoen, ja je leest het goed, octrooipublicaties! Deze publicaties laten zien welke uitvindingen er zijn op mogelijke techniekgebieden en welke bedrijven zich er mee bezighouden.

Je bespaart veel tijd, geld En frustraties door in iedere fase van je innovatietraject strategische keuzes te maken over octrooien.

Wat zijn de voordelen van een octrooi?

Octrooien kosten geld, laten we daar duidelijk over zijn. Maar....octrooien kunnen je ook veel opleveren. Simpel gezegd, je kunt er ook geld mee verdienen. Bij het zakendoen versterk je, wanneer je in het bezit bent van een of meerdere octrooien, je onderhandelingspositie. Bij een bank krijg je waarschijnlijk sneller een financiering geregeld op het moment dat je met octrooien onder je arm binnenstapt.

Je octrooi brengt meer op als je licenties uitgeeft voor een of meerdere landen. En octrooien kunnen je goodwill opleveren en voor velen zul je een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn.

Bescherming door octrooien
Je hebt een uitvinding gedaan, een die overduidelijk nieuw is, het gat in de markt en zeker industrieel toepasbaar. Doe uitvinding kun je beschermen met een octrooi. Met een octrooi verbiedt je als het ware anderen om jouw uitvinding commercieel te gebruiken. Een verbod kan gelden voor een bepaald land en/of een bepaalde periode.

Met octrooien kun je:
• je afzetmarkt te vergroten
• je marktaandeel te vergroten
• een hogere vraagprijs te bedingen

Octrooien zijn dus zeker het overwegen waard.